امروز: چهارشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ / قبل از ظهر / | برابر با: الأربعاء 23 ذو الحجة 1441 | 2020-08-12
کد خبر: 791 |
تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱:۵۶ | ارسال توسط : |
932 بازدید
۱
| 1
ارسال به دوستان
پ

به نام خداوندبخشاینده ومهربان ___________________ ✅گزارش عملکردعمومی شورای شهرقلعه تل دردوره ی چهارم اززبان سیدمرتضی حیاتی نامزد پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی قلعه تل ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 🌺باسلام واحترام. مقدمتا به استحضاربرسانم اینجانب هرگزودرهیچ دوره ای عملکردواقدامات شهرداری رابه حساب شورای شهرنگذاشته وبه ارایه ی چنین عملکردی اعتقادندارم زیرابراین باورم که دردوران پیش ازتشکیل شوراها نیزشهرداری ها […]

به نام خداوندبخشاینده ومهربان
___________________
✅گزارش عملکردعمومی شورای شهرقلعه تل دردوره ی چهارم اززبان سیدمرتضی حیاتی نامزد پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی قلعه تل

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

🌺باسلام واحترام.

مقدمتا به استحضاربرسانم اینجانب هرگزودرهیچ دوره ای عملکردواقدامات شهرداری رابه حساب شورای شهرنگذاشته وبه ارایه ی چنین عملکردی اعتقادندارم زیرابراین باورم که دردوران پیش ازتشکیل شوراها نیزشهرداری ها متولی ارایه ی خدمات به شهروندان محترم بوده واقدامات فعلی آنها رانبایدبه حساب شوراها گذاشت امااین اعتقادبه معنی نفی کامل نقش وتاثیرشوراها درفراهم نمودن زمینه وبسترمناسب برای اجرای برنامه های شهرداری نبوده ونقش این نهاد رادرفراهم نمودن بسترمناسب جهت عملیاتی شدن برنامه ها درقالب شناخت وتعیین اولویت ها،ارایه پبشنهادات،تصویب لوایح وابلاغ بموقع مصوبات،رایزنی وتلاش درجهت اخذاعتبارات ومنابع مالی ونیزنظارت دقیق ومستمربرحسن اجرای امور نبایدنادیده گرفت.لذا دراینجا برآنم تنها به شرح آندسته ازاموری بپردازم که عمدتا مستقل ازشهرداری وبرخی نیز همگام باشهرداری صورت گرفته است.بدیهی است طی این دوره نیز شهرداری علیرغم موانع ومشکلات مالی ودرحالی که بسیاری ازشهرداری ها ازپرداخت حقوق کارکنان عاجزمانده اند،کارهای بسیاربزرگی انجام داده است که شرح آنها دراین گزارش نمی گنجدوچنانچه ضرورت ایجاب کند دربخش دیگری به سمع ونظر مردم شریف خواهد رسید.ضمنا آنچه ازاقدامات کلی گفته میشود محصول تلاش جمعی اعضای محترم شورای دوره چهارم و دومورد اول نیز مربوط به عملکردشخصی بنده درسالهای گذشته است.
۱⃣دردوره اول حضور درشورا،برجسته ترین وماندگارترین سند افتخاراینجانب ،موفقیت درتبدیل قلعه تل به شهر و استقرارشهرداری درقلعه تل بوده که مجموعه تلاشهای شبانه روزی وطاقت فرسای آن دوران در قالب مکاتبات وملاقاتهای متعددبامسولین،خانه گردی های ملتمسانه ی چندماهه برای جمع آوری سهم مشارکت مردم وبه ویژه دونده گی بسیارشخص خودم برای کاهش دادن سهم همیاری ونیز حضور دروزارت کشور…،همواره درخاطرم خواهدماند.
۲⃣دومین سندافتخارحقیردرشورای دوم،اخذمجوزوموافقت بااحداث شبکه گازدرشهربوده است وقطعا همگان به یاد دارند درآن دوران سخت که یافتن سیلندرگازحکم کیمیا داشته وبه بزرگترین دغدغه مردم شهرتبدیل شده بود،بنده ازهیچ کوششی دراین راستا فروگذارنبوده وباانواع نامه ها ومصاحبه ها وملاقاتها،ازاین مطالبه ی به حق مردم دفاع نموده وبه فضل پرورگاروکمک دیگرعزیزان،مردم ماازاین نعمت ارزشمندبرخوردار گردیدند.
۳⃣دربخش برق ومشکلات مربوط به شبکه برق،به اعتراف مدیران سازمان برق وبه استناد مدارک موجود،به جرات می توان گفت درهیچ دوره ای به اندازه ی دوره ی فعلی شورا،کارنشده است.احداث شبکه برق درنقاط فاقدبرق،اصلاح بخش های ناکارآمد شبکه،افزایش بیش ازده ترانس جدید،احداث پایه وروشنایی در سرتاسربلوارشهید نوروزی وبلوار جاده اصلی،تعویض وترمیم وتامین مستمرروشنایی های سطح شهر،استقرار دفترامورمشترکین درشهر،نهایی شدن استقرار دفترعملیات واتفاقات برق درشهر ومجموعا بیش ازیک میلیارد تومان هزینه طی سال گذشته درشهرقلعه تل تنها بخشی آشکارازخدماتی بوده است که باتلاش وپی گیری های مجدانه شورا صورت گرفته به نحوی که مدیران عزیز برق،بارها وبارها ازاین همه فشار وتلاش شورا متعجب شده وزبان به تحسین گشودند.
۴⃣طی این دوران درجهت بیان مسایل ومشکلات مردم ،دهها ملاقات با مدیران ارشدکشوری و استانی صورت گرفته که ازآن جمله میتوان به:دیدارباوزیرمحترم بهداشت ودرمان درباغملک،دیدار بامعاونت محترم سازمان همیاری شهرداری های کشوردرتهران،دیدار مفصل بااستاندارمحترم، درچند نوبت دیداربامعاونت های محترم امور عمرانی،معاونت امورشهری وروستایی،معاونت های امورسیاسی وتقسیمات کشوری درادوارمختلف،مدیریت برنامه ویودجه،مدیرکل ورزش ووجوانان،معاونت های بهداشت ودرمان دانشگاه علوم پزشکی،مدیرکل نوسازی مدارس،مدیرعامل محترم توزیع برق استان،مدیرعامل آب شهری استان ومعاونین بهره برداری و…دیدارها ومراجعات روزانه باادارات شهرستان اشاره کرد.
۵⃣دربخش ورزش نیزبه اعتراف اهالی ورزش وبه ضرس قاطع ادعا میکنم درهیچ دوره ای تااین حدبه ورزش وجوانان توجه نشده بود.علیرغم ضعف منابع درآمدی وکاهش شدیدسقف اعتبارات وبه تبع آن سهم ناچیزورزش دربودجه جاری شهر،هرگزازورزش ونیازهای ورزشی جوانان غفلت نکرده ایم وباوجودهمه موانع،تمام تیم ها ودسته های ورزشی فعال شهر(فوتبال قلعه تل وشاهد،هیات کوهنوردی،ورزشهای رزمی،کاراته وتکواندو،باشگاه های بدنسازی،تیم ها وافراد اعزامی به بازی های خارج ازشهرواستان،دومیدانی،…به نوعی تحت پوشش کمک های مالی وتجهیزاتی (هرچند ناکافی)قرار گرفته اند.اوج این توجه ودلسوزی نسبت به ورزش وجوانان دردواقدام بزرگ وماندگار(احداث چمن مصنوعی واحداث سالن بزرگ ورزشی چندمنظوره)متبلور شده است که صرفا باتلاش وفشار زایدالوصف شورا ودلسوزی وشجاعت شهرداروباتکیه برمنابع داخلی به بارنشست وشورونشاط رابه ورزش و ورزشکاران شهرهدیه نمودواستقبال ورضامندی نسل جوان رابه دنبال داشت.
۶⃣دربخش بهداشت ودرمان به عنوان اصلی ترین معضل مردم،حاصل تلاش مستمرشورا،موافقت باتبدیل درمانگاه فعلی به مرکزدرمانی شبانه روزی است که بحمدلله اخیرا خبرآن توسط مدیرمحترم شبکه بهداشت ودرمان باغملک به اطلاع مردم رسیده است که درهمینجا ازهمه عزیزانی که درتحقق این مهم،نقش موثرداشته اندسپاسگزاری می نمایم گرچه سوال وگله مندی شورای شهرومردم به جهت منتفی شدن احداث مرکزدرمان بسترکه خود وعده داده وآنرا نهایی شده می شمردندبه قوت خودباقیست.مضافا اینکه طی دوسال اخیر اقدامات مفیدی درزمینه ی توسعه فضای فیزیکی درمانگاه،احداث تاسیسات بهداشتی مستقل،افزودن تجهیزات ولوازم اداری وآزمایشگاهی ونیزفعال نمودن تایم عصرصورت گرفته که تماما بافشاربی حد شورا والبته کمک مسولین محترم حاصل شده است.
۷⃣دربخش فرهنگی،الزام شهرداری به پرداخت بموقع ومستمر حق السهم نهاد کتابخانه ها،کمک مالی وتجهیزاتی به همه مدارس شهر،برگزاری چهارهمایش بزرگ پیاده روی خانوادگی ودهها جشن ملی ومذهبی،حمایت ازگروههای فرهنگی وهنری ونیزتامین فضای کارموردنیاز،کمک به برگزاری جشنواره های دانش آموزی،حمایت ازانجمن های خیریه،کمک مالی به برخی استعدادهای خاص ورزشی،حمایت جدی ازانجمن دوستداران محیط زیست،تلاش دراخذمجوز وموافقت ونیزتهیه تندیس فردوسی بزرگ له درعنوان نماد فرهنگی شهر و…تنها بخشی ازعملکرد فرهنگی شورای شهربوده است.
۸⃣درزمینه مشکلات اساسی آب آشامیدنی مردم شهر،شایدتنها بخشی بوده که به علت فرسودگی شبکه ی موجود وضرورت اصلاح کلی آن ونیز وعدم وجوداعتبارات دربخش آب،توفیقی حاصل نشده است که امیدوارم درسال جاری باهمت نماینده محترم و بااختصاص اعتباری قابل ملاحظه شاهداصلاح ساختارکلی بخشی ازاین شبکه فرسوده وناکارآمدباشیم.
۹⃣ دربخش اصلاح وبهبودمبلمان شهروبخصوص تعریض واصلاح معابر،تمام تلاش شورا براین بوده است تابااستفاده ازنفوذاجتماعی واعتبارخویش نزد مردم،ازطریق رایزنی ومصالحه وتوافق بامالکان ومعارضین محترم،زمینه رابرای اقدامات عمرانی درنقاط مختلف شهرفراهم نماید که ازجمله آنها می توان به تعریض خیابانهای شهیدمهدی ساسان.شهیدآقایی.بخشی ازخیابان آیت الله خامنه ای.جاده ساحلی،کوچه بعثت وبرخی کوچه های بوگری اشاره کرد.ان شاالله درصورت توفیق،تعریض واصلاح بازاراصلی نیز دراولویت قرارخواهد گرفت.
🔟بی تردیدیکی ازبزرگترین اقداماتی که شورای شهردرآن نقش موثرداشته است،احداث مجتمع بزرگ تجاری امام رضا(ع)است که با وجود ضعف شدیدمنابع مالی ودرحالی که کمترشهرداری دراستان جرات ورود به چنین کارهای بزرگی را داشته است به انجام رسیدوموردحمایت وتحسین استانداران وقت ومدیران ارشداستان واقع شدوبه عنوان ثروتی ماندگار ونگینی بردروازه شهرخودنمایی کرده وقطعا نقش موثری رادرایجاداشتغال وکسب درآمدپایداربرای شهرداری ایفا خواهدنمود.
۱٫۱ دربحث تبدیل قلعه تل به بخش واستقراربخشداری،طی چندین ملاقات بااستانداروبخصوص مدیران کل سیاسی وتقسیمات کشوری،موضوع پی گیری شد،جامع ترین گزارش باموضوع ظرفیت های قلعه تل برای استقرار بخشداری باکمک وتایید دستگاههای اداری وفرمانداری محترم تهیه وبه استانداری تقدیم شده است اماتا به امروز به دلایلی که شرح آنها دراین گزارش نمی گنجدتوفیقی به دست نیامده است.البته این تقاضا همچنان دردستور کارودرحال پی گیری است.
۱,۲اینجانب درمحضرخدای بزرگ و محکمه ی وجدان خودراضی وخرسندم که درهیچ نقطه ای ازاین شهر،کلنگ پروژه ای برزمین زده نشدمگرآنکه بااستفاده ازوقت فراغت خویش واحساس مسولیت ودلسوزی،باحساسیت ووسواس درتمام مراحل کارحضورداشته ودرمواجهه با کاستی ها وایراداتی که مشاهده نموده ام ملاحظه ی احدی راننموده وحتی علاوه بر وظیفه نظارتی،دخالت عملیاتی نیزنموده بعضا کارهایی رابه علت ضعف دراجراوعدم کیفیت تعطیل نموده وهرگزآزمون وخطا وفرصت سوزی وکاربی کیفیت را تحمل ننموده ام والبته دراین راه چه بداخلاقی هاوسرزنش هاکه ازبرخی مجریان شنیده اما هرگز کوتاه نیامده ام.
۳⃣۱⃣دوستان شورا گواهی خواهند داد،درتمام همایش ها،مراسمات ملی ومذهبی،جلسات ونشست های با مسولین و…به توصیه خود اعضای محترم وبه نماینده گی ازسوی آنان، بارسنگین ومسولیت آور سخنرانی وتوضیح مسایل ومشکلات بردوش حقیربوده،علاوه برآن تمام نامه نگاری ها وتنظیم صورت جلسات و…رانیزعهده داربوده وتمام وقت دراختیار شورا ومردم عزیز بوده ام.
۴⃣۱⃣بدیهی است مجموعه کارهایی که صورت گرفته است درمقابل آنچه نیازواستحقاق مردم است بسیاراندک بوده وبسیاری امور نیزمعطل وبرزمین مانده است اما اخلاق وانصاف حکم می کنددرقضاوت وداوری وانتقاد،کارهای شده ونشده ونقاط قوت وضعف درکنارهم وباتوجه شرایط وامکانات موجود گفته شود وان شاالله هرگز کارنامه دیگران را پاک نکرده وخدای ناکرده تحت تاثیرفضای انتخابات،گفتاروکردارمان رابه حب وبغض آلوده نکنیم.البته بنده همان گونه که بارها اعلام کرده ام آماده گی کامل وبدون قیدوشرط خودرابرای حضوردرجلسه عمومی پرسش وپاسخ ومناظره باحضور کاندیداهای محترم ونخبگان شهر اعلام نموده وازهمه دوستان ومنتقدین تقاضادارم به برگزاری چنین نشستی کمک کنندتابه جای انتقادات پنهانی وبی پاسخ،درگفتگویی رودرو انتقادات دوستان مطرح شودتاان شاالله آنچه گفته میشود چراغ راه آینده وگره گشای مشکلات موجود باشد.🌷
باتشکروسپاس
سیدمرتضی حیاتی

    برچسب ها:

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرتان را بیان کنید

تعداد نظرات منتشر شده: 1
  1. نویسنده :سمانه
    تاریخ : 13 / می / 2017 | 1

    با سلام و سپاس کاش ارائه این گزارش از عملکرد شورا در طی این چند سال ارائه میشد نه اینکه موکول میشد ی پایان دوره مسلما ارتباط مداوم اعضای شورا با مردم و ارائه گزارش بصورت دوره ای نتایج بهتری داشت.

نظرسنجی

Sorry, there are no polls available at the moment.

فوتبال

به نظر شما گسترش قلعه تل قهرمان لیگ دسته اول خوزستان می شود؟

Loading ... Loading ...
Scroll to Top